אני רוצה בירה מסוג עם גוף , וגיזוז .

אני רוצה שתחושת האלכוהול תהיה , והמרירות .

IBA- בלאק אייל

רוב סגנונות הבירה שאנחנו מכירים היום, פותחו ונקבעו בקריטריונים האופייניים להם לפני שנים רבות.  אצל חלקם אפשר למצוא התייחסויות היסטוריות לסיבת הווצרותם (כמו ה-IPA), וחלקם עתיקים ומייצגים איזורים ותרבויות שונות.
היום- הטעימה, הפיקוח, הדירוג, השפיטה ושאר הדברים הרשמיים שקשורים לבירה ולסגנונות השונים, מאוגדים על ידי וועדה אמריקאית שנקראת ה-Beer Judge Certification Program –BJCP.

ואיך כל זה קשור? ה- black IPA, או American Black Ale, ואפילו Cascadian Dark Ale- הוא סגנון חדש שעדיין נמצא בוויכוחים ודיונים בנוגע לאישורו כסגנון בירה רשמי. זה גם מסביר את מגוון השמות הרחב.
הסגנון יציג בדרך כלל צבעים שנעים בין חום ככה לשחור עמום, וטעמים מאלטיים שיכולים להיות מתוקים וקלים אך גם לנוע לכיוון הקלוי והעמוק.
לרוב ייעשה שימוש בכמויות גדולות של כשות אמריקאית מזן קסקייד, ואחוז האלכוהול ינוע בין 5%-10%.