אני רוצה בירה מסוג עם גוף , וגיזוז .

אני רוצה שתחושת האלכוהול תהיה , והמרירות .

סטאוט אימפריאלי

או סטאוט רוסי אימפריאלי.
סגנון סטאוט מחוזק שנועד לייצוא מלונדון לחצר המלכות של הצארינה יקטירינה השניה ברוסיה.
לאחר מכן הפך הסגנון לפופולארי בארצות נוספות ובסופו של דבר הפך לשם כללי לסטאוטים חזקים.