אני רוצה בירה מסוג עם גוף , וגיזוז .

אני רוצה שתחושת האלכוהול תהיה , והמרירות .

מחסור הכשות של 2007-8

מחסור הכשות הגדול של 2007-8 היה מחסור עולמי בכמעט כל סוגי הכשות עקב שילוב של מזג אוויר רע באירופה, עלייה במחירי השעורה וצמצום ייצור הכשות בארה"ב שגרם לעלייה במחירים של מ-20% עבור סוגי כשות נפוצים לעד 80% עבור סוגי כשות ייחודיים יותר.

מחסור הכשות פגע בעיקר במבשלות הבוטיק והמבשלות הביתיות האמריקאיות, ודחפה את הברומאסטרים שלהן להתנסות עם זנים חדשים ויוצרו מספר בירות ייחודיות לתקופה.

דוגמה לזן שהשימוש בו עלה משמעותית בתקופה הזאת היא כשות הסוראצ'י-אייס היפנית.